กระจกทนความร้อน "Zigmaglas" sight glass แท่งแก้วทนความร้อน

Mat: Zigmaglas Tempered  maxtemp 200- 250 C
Mat: Zigmaglas Borosilicate  maxtemp 450- 600 C

Mat: Zigmaglas Quartz  maxtemp 1000- 1210 C


Visitors: 102,386