กระจกทนความร้อน

           Zigmaglas กระจกทนความร้อน กระจกต้องผ่านการอบอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 650 - 700 องศาเซลเซียล โดยภายในเตาต้องรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอเพื่อคุณภาพของกระจก โดยหลังจาก Heat Soak แล้ว กระจกต้องเข้าห้อง Rapid Air Cooling เพื่อให้เย็นตัวลงมา จึงจะได้กระจกทนความร้อน. โดยก่อนการเข้าอบทุกครั้ง ต้องทำการตัดขึ้นรูปให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง..และทำการลบคม เจียขอบ   เพื่อใช้สำหรับติดตั้งในเตาอบเพื่อมองดูชิ้นงาน หรือดูเปลวไฟของหัวพ่นไฟ Burner หรือดูระดับน้ำใน Boiler ใช้ดูระดับของเหลวหรือดูภายในของเครื่องต่าง ๆ เช่นเครื่องอบ, เครื่องกวนหรือผสม, เครื่องกรอง, แท๊งค์, บอยเลอร์ มีทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม และแบบวงรี ขนาดมีทั้งแบบมาตรฐาน และสั่งทำตามความต้องการ 

วิธีในการเลือก กระจกทนความร้อน Zigmaglas
ความหนากระจก = แรงดันภายใน มีความหนาตั้งแต่ 5-30 mm.
วัสดุของกระจก  =  อุณหภูมิที่กระจกจะสัมผัส ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้

 0-200* องศา              =   Zigmaglas Tempered soda glass(เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปกับอุณหภูมิไม่สูง)
 200-400* องศา           =    Zigmaglas Borosilicate glass(เป็นที่นิยมใช้กับ boiler)
 มากกว่า 400* องศา      =    Zigmaglas Quart or Sapphire glass

*หมายเหตุ ทั้งนี้ทั้งนั้น อุณหภูมิ กับ แรงดัน มักจะแปรผันกันเสมอ.และต้องดูวัตถุ ที่มาสัมผัสกระจกประกอบด้วย...
Mica shield  แผ่นไมก้า ทนความร้อน ใช้พร้อมกับ แท่งแก้ว บอยเลอร์Zigmaglas  กระจกสำหรับ ดูระดับน้ำ น้ำร้อน ไ
อน้ำร้อน หรือ steam
และกระจกสำหรับ ช่องมองดูระดับน้ำ ดูวัตถุดิบในถัง

กระจกทนอุณหภูมิ ตั้งแต่ 250-1200 องศา

Zigmaglas  กระจกช่องมอง สำหรับ เตาเผา เตาอบ เตาหลอม ทั่วไป

กระจกเตาเผา กระจกเตาหลอม กระจกเตาอบ ทนอณหภูมิสูงสุด 1200 องศา

 

 ท่อแก้ววัดระดับน้ำในถัง ถังน้ำ หรือหม้อต้มไอน้ำ


 

 

หลอดแก้ววัดระดับ น้ำ  วัดระดับน้ำร้อนZigmaglas level indicator ชุดช่องมองภายในถัง พร้อม กับใบปัดทำความสะอาด

   Zigmaglas ชุดมองระดับน้ำ น้ำมัน ในถัง

   

Zigmaglas  อุปกรณ์วัดระดับ น้ำมัน เกียร์บ็อก หรือ วัดระดับน้ำมันในเครื่องจักร

   

Visitors: 102,389